Filmprosjektet mellom oss i samarbeid med Aftenposten

Bakgrunn

Statistisk sett lever vi i et av verdens beste land, men den vanligste årsaken til at vi kontakter fastlegen vår er psykiske lidelser som depresjoner, spiseforstyrrelser, rus og angst. Hvert år tar mer enn 500 nordmenn sitt eget liv, og i 2011 huset vi verdens mest omfattende terroraksjon utført av ett enkelt menneske. – Hva er det vi ikke ser?

Utgangspunktet for filmprosjektet Mellom Oss er mitt behov for å se andre perspektiver. Vi deler ofte når det går bra, men alle vet jo at livet er fullt av kontraster, og at alt kan forandre seg. Vi har sterk fokus på individuell frihet, men i en tid i stadig endring, både globalt, digitalt og sosialt kan det være lett å føle seg utenfor. Fordommer, forventninger og forandringer utfordrer fellesskaps- og tilhørighetsfølelsen mellom oss, både på godt og vondt. Det blir hvordan du forholder deg til det du ser, som teller.

I Mellom Oss vil jeg høre folk som prater og viser frem det de er opptatt av, og som tenker på ting som jeg ikke tenker på. Folk som kan noe, men som man ikke ser til vanlig. Følelser uttrykt på måter som jeg også kjenner igjen. Noe morsomt, rart, noe forvirret, noe styggpent, noe som gir meg følelsen av ekte. Gi råd og få råd. Ved å bli kjent på denne måten håper jeg å bli inspirert til å reflektere over eget liv.

Mellom oss, Filmplakat
Bilde av Charlotte Røhder Tvedt
Charlotte Røhder Tvedt
Regissør

Spørsmålet er

Hvordan oppfatter vi den virkeligheten vi lever i?

Hvilke konsekvenser kan det få for deg at alle ser verden fra sine subjektive ståsteder? Hva er det vi tror vi ikke kan si høyt, og hva skjer hvis vi gjør det? Hva skjer om vi slutter å anta hva andre tenker, men heller forteller om hva vi selv føler?

Hvem og hva

Vi inviterer alle som vil til å filme fra sine egne liv, frem til 1. juli 2016. Bruk ditt eget kamera eller mobil og film så godt du kan: både det du ser, hvordan du har det og hva du aldri sier høyt.

De 10 utfordringene kan sette deg godt i gang, men det er frivillig om og hvor mange av dem du vil gjøre. Det viktigste er at det er ditt blikk vi får se. Ta tak i det du gjør, ser, sier eller tenker på for tiden. Se etter kontrastene, prosessene eller dilemmaene i livet ditt akkurat nå. Om ett år kan alt være annerledes.

I 2017 vil den endelige filmen ha eksklusiv premierefest og nasjonal visning på AftenpostenTV

Hvor skal det ende

Sammen skal vi lage dokumentarfilmen Mellom Oss , en film som på forskjellige vis handler om forventninger, virkelighet og forhold mellom oss, fortalt av masse forskjellige folk på mange forskjellige måter. Målet vårt er å lage en ærlig, morsom og dypt gjenkjennelig film om det å være menneske.

Alle som sender inn et bidrag blir invitert til en eksklusiv premierefest før filmen får nasjonal visning på Aftenposten TV. Blir ditt bidrag brukt i filmen blir du titulert som filmskaper. Vi lager denne filmen sammen.

Og helt til slutt

Filmen skal handle om å dele perspektiver. Å dele er bra. Det blir vakkert når man deler, og vi kan se oss selv i en større sammenheng. Vi kan lage noe som blir større enn enkelthistoriene. Vi skal lage et portrett av hvordan å være menneske i vår tid!

Håper du blir med!