Filmprosjektet mellom oss i samarbeid med Aftenposten

Hvordan ser din verden ut? Kan du filme den?
Innsendingsperioden er over. Ferdig film kommer i 2017.
Følg oss på facebook mens du venter